Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

"Zaproszenie na urodziny" - Linoryt

"Zaproszenie na urodziny" - Linoryt

Cele:

 podstawy układu graficznego,
 ukazanie możliwości linorytu – powielanie pracy.

Czas:

2 godziny

Materiały i narzędzia:

 kartka papieru,
 linoleum,
 farba drukarska,
 rylce: dłuto, cyrkiel,
 gumowy wałek.

Spodziewane efekty:

 umie stworzyć kompozycję literniczą za pomocą dłuta,
 wie czym charakteryzuje się wypukłodruk,
 potrafi wykonać dowolną ilość odbitek.

Wprowadzenie:

Linoryt jest wypukłodrukiem, zatem, wszystko to, co wytniemy, wyryjemy po gładkiej stronie linoleum (płytki) będzie na odbitce białe, a nie nacięte gładkie części płytki będą koloru farby. Należy pamiętać, że jest to praca graficzna i odbitka jest kompozycją odwróconą o 180º. Ma to szczególne znaczenie, gdy chcemy w projekcie wykonać napis.

Etapy pracy:

1. Każdy z uczestników otrzymuje kawałek linoleum np. 15x15cm. Linoleum powinno być dość grube i miękkie.
2. Następnie (najlepiej na kawałku papieru śniadaniowego o podobnych wymiarach) uczestnik ołówkiem wykonuje układ graficzny swoich inicjałów.
3. Gdy projekt jest gotowy odwracamy go na druga stronę i jego lustrzane odbicie odrysowujemy - pod spód podkładamy kalkę techniczną natomiast pod kalkę podkładamy linoleum.
4. Odrysowujemy kontury projektu tak, by przez kalkę odbiły się na linoleum.
5. Dłutami i nożycami wydzieramy w linoleum odbite inicjały.
6. Tak przygotowane linoleum jest naszą matryca do wielokrotnego odbijania.
7. Malujemy matryce farbą, najlepiej drukarską, jeśli nie mamy, to możemy ja zastąpić farbą akrylową w dowolnym kolorze.
8. Nanosimy cienką warstwę farby wałkiem gumowym (ostatecznie można szerokim pędzlem).
9. Kartkę papieru wizytowego w wybranym kolorze, kontrastującym z kolorem farby składamy na pół.
10. Kartę kładziemy „stroną tytułową” na pomalowanej matrycy i odbijamy z wierzchu wałkując suchym gumowym wałkiem.
11. I tak, kolejno możemy wykonać dowolną ilość odbitek.
12. Gdy wyschną odbite inicjały, możemy zapisać środek zaproszenia.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone