Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Portfolio

O mnie

O mnie

Od 1996 roku jestem nauczycielem-wychowawcą w Internacie przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Siedlcach.

Prowadzę kółko plastyczne. Wychowankowie biorą udział w zajęciach na zasadzie własnego wyboru. Każdy uczestnik prowadzony jest indywidualnie poprzez korekty i konsultacje w zakresie dostosowanym do potrzeb i umiejętności. Podczas zajęć wychowankowie przygotowani są do widzenia i myślenia w kategoriach plastycznych. Ćwiczenia prowadzone są tak, aby rozwijać zdolności, talent i wrażliwość, zapewniające opanowanie wielu technik plastycznych. Całość prowadzona jest w taki sposób, aby uczestnik sprawnie i czytelnie wyrażał swoje umiejętności oraz przekazywał swoją indywidualność.

W mojej pracy znaczące miejsce ma wychowanie estetyczne. Pobudzanie, pielęgnowanie i rozwijanie twórczej aktywności młodzieży przeze mnie inicjowanej, kierowanej i rozwijanej podczas zajęć kółka plastycznego pozwala mi wychować jednostkę twórczą.

>>

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone