Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Stwór

Stwór

Cele:

 kreatywne myślenie,
 kształcenie wyobraźni plastycznej,
 produktywność i oryginalność,
 umiejętność przedstawienia wrażeń słuchowych.

Czas: 45 minut

Materiały i narzędzia:

 odtwarzacz CD,
 płyta CD z utworem pt. „Gnom” M. Musorgskiego,
 farby,
 tempery,
 brystol

Spodziewane efekty:

 umie wykorzystać potencjał swojej wyobraźni,
 potrafi stworzyć postać na podstawie wrażeń słuchowych.

Etapy pracy:

1. Uczestnicy wysłuchują utworu.
2. Po wysłuchaniu proszeni są o przedstawienie swoich wrażeń na kartce.
3. Istotną rolę odgrywają ty zarówno kształty jak i barwy. Omówienie prac.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone