Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

śmietnik - rysunek terapeutyczny

śmietnik - rysunek terapeutyczny

Cele:

 prezentacja sposobu, w jaki wychowanek wchodzi w relacje z innymi,
 autoprezentacja ukryta w rysunku,
 twórcze poznanie siebie i innych,
 kreatywne myślenie.

Czas: 30 minut

Materiały i narzędzia:

 kartka papieru,
 ołówek,
 kolorowe kredki

Spodziewane efekty:

 potrafi dostrzec wielkość bariery, jaką stawia innym w kontaktach interpersonalnych,
 potrafi dostrzec swoje mocne i słabe strony,
 umie nazwać uczucia towarzyszące powstawaniu pracy.

Przebieg zajęć:

Uczestnicy proszeni są o narysowanie ołówkiem pojemnika na śmieci oraz o zastanowienie się nad tym, jakich problemów chcieliby się pozbyć, i narysowanie ich. Omówienie może koncentrować się na poszczególnych problemach, jak również na umiejętnościach ich rozwiązywania. To ćwiczenie pomaga uczestnikom lepiej zmierzyć się z problemami i poznać mechanizmy umożliwiające radzenie sobie z nimi. Rysunek śmietnika może być wyrazem intensywności pragnienia, by pozbyć się samego siebie, bądź swoich problemów, np. rozmiar pojemnika, rozmieszczenie na kartce papieru, sposób jego narysowania (lekko naszkicowany bądź narysowany z naciskiem). Maleńki pojemnik może sygnalizować niechęć do rozstania się z pewnymi kwestiami, olbrzymi zaś może oznaczać, iż problem jest tak przytłaczający, że trzeba się go jak najszybciej pozbyć.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone