Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

"Sen" - Tempera

"Sen" - Tempera

Cele:

 autoprezentacja ukryta w rysunku.

Czas: 1 godzina

Materiały i narzędzia:

 brystol,
farby
 pędzelki.

Spodziewane efekty:

 Umiejętność plastycznego przedstawienia sennych fantazji.

Przebieg zajęć:

Uczestnicy mają za zadanie przedstawienie najprzyjemniejszego snu jaki pamiętają. Obowiązuje dowolność formy plastycznej wypowiedzi. Może to być nawet abstrakcja.

Omówienie koncentruje się na sposobie, w jaki projekt został wykonany oraz jego znaczeniu.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone