Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Obrazek z linijki - Kompozycja barwna

Obrazek z linijki - Kompozycja barwna

Cele:

 stymulowanie emocjonalnego rozwoju poprzez ciekawą formę aktywności artystycznej,
 kształtowanie wyobraźni twórczej.

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

 karton,
 farby tempery w tubkach,
 linijka,
 patyk,
 pędzelek.

Spodziewane efekty:

 potrafi poprzez zastosowanie nowo poznanej techniki stworzyć barwny układ kompozycyjny,
 posługując się patykiem umie stworzyć odpowiedni rysunek,

Etapy pracy:

1. Każdy uczestnik otrzymuje kartkę z bloku technicznego (białą bądź kolorową).
2. Na boczną lewą lub prawą krawędź kartki wyciska z tubki sporą ilość farby, kolejno wybrany kolor od góry do dołu karki.
3. Następnie kładzie linijkę na sztorc przed nałożoną farbą i przeciąga linijkę przez całą długość kartki, tak by rozeszły się barwnie po całości.
4. Na takiej barwnej powierzchni każdy uczestnik ma za zadanie wydrapać (w nie zaschniętej farbie) drewnianym końcem pędzelka dowolną kompozycję.

Praca łatwa i efektowna. Można dać uczestnikom swobodę wyboru i pozwolić na tradycyjne użycie pędzla, by na barwnej fakturze namalować (a nie wydrapać) dowolny obrazek.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone