Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

„Obraz z kropek” - Rysunek terapeutyczny

„Obraz z kropek” - Rysunek terapeutyczny

Cele:

 twórcze poznanie siebie i innych,
 kreatywne myślenie.

Czas: 30 minut

Materiały i narzędzia:

 kartka papieru,
 pędzelek,
 tempery.

Spodziewane efekty:

 potrafi dostrzec swoje mocne i słabe strony,
 umie nazwać uczucia towarzyszące powstawaniu pracy.

Przebieg zajęć:

Przed rozpoczęciem tego ćwiczenia na rozgrzewkę można zapoznać grupę z pointylistycznymi dziełami G. Seurata, by wspomóc proces twórczy.

Każdy otrzymuje polecenie namalowania temperami obrazu złożonego wyłącznie z kropek. Omówienie koncentruje się na sposobie, w jaki projekt został wykonany oraz jego znaczeniu. Cele obejmują koncentrowanie uwagi, pobudzenie wyobraźni i rozwiązywanie problemów.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone