Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Namaluj uczucie

Namaluj uczucie

Cele:

- doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- odwoływanie się do własnych przeżyć, doświadczeń, snów i marzeń,
- kreatywne myślenie,
- rozwijanie zdolności poznawczych

Tematyka:

„Namaluj uczucie” – swobodna ekspresja twórcza z zastosowaniem techniki „finger painting”

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

karteczki z wypisanymi uczuciami
farby,
duże kartony w różnych kolorach

Spodziewane efekty:

- pobudza własną fantazję,
- odreagowuje napięcia,
- potrafi uzyskać szeroką gamę kolorystyczną za pomocą łączenia barw,
- dokonuje samopoznania,
- potrafi wczuć się w dany nastrój

Wprowadzenie:

Uczucia i emocje niewątpliwie odgrywają niebagatelną rolę w naszym życiu. Czym byłby świat bez uczuć? Na pewno nieciekawy, podobny do zaprogramowanych robotów wykonujących skrupulatnie to, co do nich należy, nikt by się nie śmiał, nie cieszył, wzruszał. To właśnie uczucia nadają barwę naszemu życiu.

Etapy pracy:

1. Przygotowane uprzednio karteczki, każda z wypisanym innym uczuciem, poczuciem lub stanem ducha np.:
melancholia, niepokój, złość, rozleniwienie, euforia, pogarda, senność, bunt, obawa, furia, wstyd, bezpieczeństwo, irytacja, gniew, zdziwienie, miłość, szał, strach, szczęście, zaślepienie itp., metodą losową należy rozdać uczestnikom, każdemu po jednej.
2. Może zdarzyć się, że uczestnik wylosuje karteczkę z uczuciem, w które nie potrafi w danej chwili się wczuć. Zatem należy dać mu swobodę wyboru danego stanu ducha.
3. Każdy z uczestników ma za zadanie umiejętnie namalować wylosowane lub wybrane uczucie z zastosowaniem odpowiednich towarzyszących temu uczuciu barw.
4. Malowanemu uczuciu musi towarzyszyć umiejętnie dobrane tło, dlatego każdy uczestnik dobiera do wylosowanego uczucia odpowiedni kolor brystolu.
5. By podnieść stopień trudności, a także by pobudzić zaangażowanie uczestników, malują oni nie pędzlami ale wszystkimi palcami u obu rąk, poprzez maczanie palców w farbie. Dlatego najlepiej użyć do tego rozcieńczonej tempery w słoiczkach.
6. Po ukończeniu prac przedyskutować stopień trudności, co przeszkadzało w powstawaniu pracy, co było bardziej - bądź mniej przyjemne.

 

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone