Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Mural "Pizza"

Mural "Pizza"

Cele:

 pełne i swobodne wyrażanie siebie,
 pobudzanie kreatywności,
 akceptacja siebie i innych,
 stymulowanie kontaktów interpersonalnych,
 pobudzanie osobistej ekspresji.

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

 duże kartony,
 markery lub kredki świecowe.

Spodziewane efekty:

 potrafi współpracować w grupie,
 umie swobodnie wyrazić siebie i własne oczekiwania,
 umie zaakceptować innych i dostosować się do wymagań grupy,
 potrafi myśleć kreatywnie.

Wprowadzenie:

Mural (z hiszpańskiego mural oznacza ścienny) - nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego. Malunki takie, w zależności od intencji twórcy, mogą mieć na celu impresję odbiorcy lub reklamowanie jakiegoś produktu. Murale można zdefiniować jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków. W Polsce w okresie PRL-u szczególnie upowszechniły się murale reklamujące przedsiębiorstwa i instytucje, które zasadniczo reklamy nie potrzebowały, ponieważ najczęściej byli to monopoliści na rynku. Niemalże w każdym mieście była gdzieś namalowana reklama PKO, PZU czy Totalizatora Sportowego.

Prezentowane ćwiczenia mają za zadanie stymulować kontakty interpersonalne i zwartość wewnętrzną grupy. Wzrasta wówczas zdolność do rozwiązywania problemów oraz poczucie własnej wartości członków grupy. Murale są niezagrażającą metodą wyrażania siebie i wejścia w towarzyski kontakt z innymi. Ćwiczenia mogą być prowadzone na wiele sposobów. Papier służący do murali można umieścić na ścianie, stole lub podłodze.

Etapy pracy:

1. Każdy z członków grupy otrzymuje trójkątny „kawałek pizzy” (wycięty z brystolu).
2. Wszyscy uczestnicy rysują markerami ulubione składniki pizzy – kiełbasa, pepperoni, owoce, sosy itp.
3. Po skończeniu przyklejają swoje kawałki do dużego arkusza papieru wywieszonego na ścianie tak, by stworzyły jedno koło (jakby to była prawdziwa pizza).
4. Każdy z członków omawia swój własny wkład w stworzenie pizzy, następnie tłumaczy w jaki sposób pizza ta odzwierciedla jego osobowość, np. czy jest osobowością złożoną, jak kawałek z pepperoni i kiełbasą, czy raczej prostą i nieskomplikowaną, jak pizza z serem i bez sosu.
5. Uwaga koncentruje się na samoocenie.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone