Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Mural "Komiks"

Mural "Komiks"

Cele:

 pełne i swobodne wyrażanie siebie,
 pobudzanie kreatywności,
 akceptacja siebie i innych,
 stymulowanie kontaktów interpersonalnych,
 pobudzanie osobistej ekspresji.

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

 duże kartony,
 markery lub kredki świecowe.

Spodziewane efekty:

 potrafi współpracować w grupie,
 umie swobodnie wyrazić siebie i własne oczekiwania,
 umie zaakceptować innych i dostosować się do wymagań grupy,
 potrafi myśleć kreatywnie.

Wprowadzenie:

Mural (z hiszpańskiego mural oznacza ścienny) - nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego. Malunki takie, w zależności od intencji twórcy, mogą mieć na celu impresję odbiorcy lub reklamowanie jakiegoś produktu. Murale można zdefiniować jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków. W Polsce w okresie PRL-u szczególnie upowszechniły się murale reklamujące przedsiębiorstwa i instytucje, które zasadniczo reklamy nie potrzebowały, ponieważ najczęściej byli to monopoliści na rynku. Niemalże w każdym mieście była gdzieś namalowana reklama PKO, PZU czy Totalizatora Sportowego.

Prezentowane ćwiczenia mają za zadanie stymulować kontakty interpersonalne i zwartość wewnętrzną grupy. Wzrasta wówczas zdolność do rozwiązywania problemów oraz poczucie własnej wartości członków grupy. Murale są niezagrażającą metodą wyrażania siebie i wejścia w towarzyski kontakt z innymi. Ćwiczenia mogą być prowadzone na wiele sposobów. Papier służący do murali można umieścić na ścianie, stole lub podłodze.

Etapy pracy:

1. Duży brystol dzielimy na tyle kawałków ile jest członków grupy.
2. Uczestnicy rysują czarnymi markerami cokolwiek na swojej przestrzeni. Jednocześnie (w zależności od ilości miejsca), bądź kolejno.
3. Następnie uczestnicy proszeni są o próbę połączenia rysunków w ciąg narracyjny.
4. Koncentracja skupia się na znaczeniu komiksu i stylu, w jakim został narysowany. Ważne tu są; komunikacja, spójność grupy, jej organizacja i struktura, wzajemne interakcje, wyrażanie problemów.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone