Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Mandala

Mandala

Cele:

- zachęcanie do ekspresji twórczej,

- relaks, wyciszenie, odprężenie,

- koncentracja uwagi,

- rozładowanie negatywnych napięć i emocji,


Tematyka:

„Mandala”

Czas:

2 godziny

Materiały i narzędzia:

gotowe szablony
z namalowanym okręgiem,
cyrkiel, pędzelki,
farby, kredki,
magnetofon,
płyta CD z muzyką relaksacyjną,

Spodziewane efekty:

Uczestnik:
- nabywa motywacji do pracy,
- podwyższa poziom samoakceptacji, odkrywa własne możliwości twórcze,
- umie się wyciszyć, skupić, pracować bez pośpiechu,
- potrafi dostrzec i zastosować powtarzalność elementów,
- potrafi określić stosunki wielkościowe,
- osiąga psychiczną równowagę,

Wprowadzenie:

Słowo – mandala pochodzi Indii i oznacza centrum, obwód lub koło magiczne. Malowanie mandali jest jednym ze sposobów odnalezienia wewnętrznej harmonii. Wywiera korzystny wpływ na kształcenie człowieka, pobudza i rozwija twórcze myślenie. Wpływ mandali na psychikę człowieka jako pierwszy w Europie zauważył szwajcarski psychoanalityk - Karol Gustaw Jung. Uważał on, że malowanie obrazów - kół pozwala zupełnie nieświadomie przejść w stan medytacji, w którym człowiek osiąga wewnętrzną integrację. Twierdził, że pozwalają one człowiekowi odnaleźć jedność między tym co nieświadome, a tym co świadome. Natomiast wytworzony w ten sposób wewnętrzny spokój
i odprężenie pomaga odzyskać psychiczne siły, zwłaszcza w sytuacjach wielorakich napięć, jakie funduje nam dzisiejszy świat.

Etapy pracy:

1. Rozdanie brystoli z uprzednio namalowanym okręgiem z wyraźnie zaznaczonym punktem centralnym.
2. Podyktowanie dwóch ważnych reguł:
Reguła I: Maluj mandalę zawsze w określonym kierunku. Albo zaczynasz od środka koła i ruchem spiralnym poruszasz się w stronę okręgu,
albo z okręgu koła zmierzasz do jego środka.
Reguła II: Maluj tylko tymi kolorami, które lubisz.
3. Do pracy możemy wykorzystać bardzo szeroką gamę materiałów plastycznych, poprzez kredki, farby, mazaki, plastelinę, ale także kaszę, ryż,
wycinki z gazet. Im większy ma rozmiar, tym większą emanuje energią i lepiej się prezentuje.
4. Pracę z mandalą zaleca się podczas wszelkiego typu zajęć, jako wstępny etap wyciszający i poprawiający koncentrację. Jej tworzenie powinno
odbywać się w ciszy, skupieniu i bez pośpiechu, przy dźwiękach spokojnej muzyki.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone