Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Kolaż

Kolaż

Cele:

 stymulowanie emocjonalnego i intelektualnego rozwoju poprzez ciekawą formę aktywności artystycznej,
 rozwijanie zdolności poznawczych.

Czas: 1 godzina

Materiały i narzędzia:

 brystol,
 kolorowe czasopisma,
 nożyczki,
 klej,
 farby
 pędzelki.

Spodziewane efekty:

 wie, czym charakteryzuje się technika kolażu,
 z wybranych elementów potrafi stworzyć kompozycję.

Wprowadzenie:

Technika kolażu nadaje powstającym pracom wymiar strukturalno-dotykowy. Wybory, których trzeba dokonać, decydując się na materiał stają się ważnymi kwestiami terapeutycznymi, szczególnie gdy mamy do czynienia z uczniami mającymi problemy z podejmowaniem decyzji. Kolaż można wykonać właściwie z każdego materiału. Można ciąć lub wydzierać kawałki papieru i przyklejać je na arkuszu kartonu. Oprócz wyrażania myśli i uczuć istotnym celem pracy tą techniką może być ocena łatwości bądź trudności, której twórca doświadcza podczas wyboru komponowania materiałów.

Etapy pracy:

1. Uczestnicy wydzierają lub wycinają zdjęcia, obrazy, przedmioty, które kojarzą się im ze szczęściem. Mogą wybierać takie, które ilustrują ich gusta, otoczenie, rodzinę i przyjaciół. Zdjęcia nakleja się później na brystol. Można użyć farb, by dodać jakieś słowa lub obrazy, których nie znaleźli w czasopismach.
2. Omówienie prac.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone