Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Karty świąteczne

Karty świąteczne

Karty świąteczne:

Cele:

 poznanie szerokiej gamy papierów i kartonów (faktura, kolor),
 poznanie podstawowych zasad łączenia kartonów i ich ozdobników,
 uświadomienie ważności tworzenia i przesyłania kart świątecznych
 kultywowanie tradycji świątecznych,
 rozwijanie wartości kulturowych,
 rozwijanie umiejętności praktycznych.

Czas:

2 godziny

Materiały i narzędzia:

 kolorowe kartki i kartony,
 guziki, koraliki, koronki, tasiemki oraz inne ozdoby pasmanteryjne,
 taśma obustronnie klejąca,
 linijka,
 nożyk introligatorski,
 pilśniowa podkładka.

Spodziewane efekty:

 uczestnik potrafi ekonomicznie, oszczędnie korzystać z kartonu,
 potrafi rozplanować pracę, na kartonie,
 umie łączyć ze sobą poszczególne elementy i dekory,
 potrafi tworzyć kompozycje z wykorzystaniem różnych surowców,
 wie, co to jest gramatura kartonu.

Etapy pracy:

1. Przygotowanie projektu karty świątecznej.
2. Dopasowanie formatu karty do koperty.
3. Umiejętne dobranie kolorystyki.
4. Wycinanie kartoników (precyzyjne wykorzystanie nożyczek i nożyka introligatorskiego).
5. Ozdabianie – wykorzystywanie materiałów, którymi dysponujemy (malowanie motywów świątecznych, dekorowanie brokatowymi konturówkami, klejenie ozdób pasmanteryjnych).

Wskazówki:

 użycie podkładki pilśniowej ma służyć do zabezpieczenia przed zniszczeniem blatu stolika, gdy będziemy cięli nożykiem introligatorskim,
 użycie cyrkla pomoże łatwiej i precyzyjniej ustalić odległości,
 do klejenia kartoników zamiast kleju bezpieczniej użyć taśmy obustronnie klejącej, zapobiegnie to marszczeniu się papieru, odbarwieniu czy zabrudzeniu 

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone