Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

"Jaskinia" - Rysunek terapeutyczny

"Jaskinia" - Rysunek terapeutyczny

Cele:

 autoprezentacja ukryta w rysunku,
 twórcze poznanie siebie i innych,
 kreatywne myślenie.

Czas: 30 minut

Materiały i narzędzia: kartka papieru, ołówek, kolorowe kredki

Spodziewane efekty:

 potrafi dostrzec wielkość bariery, jaką stawia innym w kontaktach interpersonalnych,
 umie nazwać uczucia towarzyszące powstawaniu pracy.

Przebieg zajęć:

Uczestnicy zajęć otrzymują zaproszenie na wyprawę w metaforyczną podróż… „Wyobraź sobie, że spacerujecie w lesie. Natykacie się na jaskinię – obchodzicie ja od zewnątrz, by zobaczyć, co tam jest, potem decydujecie się zajrzeć do środka. Wchodzicie i widzicie jej wnętrze, ściany jaskini, i czujecie panująca tutaj temperaturę. Co się tam znajduje? Nie spiesząc się, zbadajcie wnętrze jaskini tak dokładnie, jak zdołacie. Następnie, gdy dojdziecie tak daleko, jak to możliwe, obejrzyjcie wnętrze jaskini jeszcze raz. Teraz narysujcie wnętrze jaskini – jak ona wygląda? Co widzicie? Co najważniejsze, jakie to uczucie być w jej wnętrzu? Spróbujcie przekazać ogólne wrażenie – kolory, nastrój, zapach, wszystko to przedstawcie na rysunku”.

Zebrane rysunki eksploracji jaskini przedstawiają obrazowe ujęcie różnych etapów podróży uczestników zajęć oraz zawierają unikalne powtarzające się obrazy i symbole. Jest to ćwiczenie, które zdaje się stymulować wyobraźnię oraz treści metafizyczne, skutkując bogactwem symboli, obrazów oraz uczuć.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone