Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Barwy jesieni

Barwy jesieni

Cele:

- poznanie abstrakcyjnego ekspresjonizmu,

- poznanie sylwetki artysty nurtu ekspresjonistycznego J. Pollocka

- poznanie techniki „kapanej”

Tematyka:

„Barwy jesieni”

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

farby akrylowe nietoksyczne,
pomoce: reprodukcje prac Jacksona Pollocka,
patyki,

Spodziewane efekty:

- wie, czym charakteryzuje się abstrakcja ekspresjonistyczna,
- umie zastosować nowopoznaną technikę,
- zna wartości ekspresyjne barwy

Wprowadzenie:

Przybliżenie uczestnikom twórczości Jacksona Pollocka z uwzględnieniem przeglądu wybranych prac autora.
Jackson Pollock odszedł od sztuki figuratywnej i rozwinął swój własny styl tworzenia z charakterystycznym kapaniem farbą na płótno
i rozpryskiwaniem jej (tzw. action painting / malarstwo gestu). Była to najbardziej radykalna metoda malarska. Podsumowanie ewolucji ekspresjonizmu. Swoje dzieła "edytował", wybierał fragmenty, które odpowiadały jego wizji artystycznej, a inne niszczył i zaczynał od początku.
Co ciekawe, stosując najbardziej spontaniczne techniki malarskie. Twierdził jednocześnie, że: "nigdy nie traci kontroli nad tym co robi".

Etapy pracy:

1. Obejrzenie prac Pollocka, zapoznanie z techniką.

2. Wyjaśnienie terminu „abstrakcja” i „abstrakcja ekspresjonistyczna”.

Abstrakcyjna sztuka to tworzenie dzieł nie odzwierciedlających natury i nie wykazujących żadnego doń podobieństwa. Artyści tworzący sztukę abstrakcyjną uważają, że samo uporządkowanie form, barw, linii, brył itp. w obrazie czy rzeźbie jest celem sztuki, a dzieło abstrakcyjne poza samym sobą niczego ze świata widzialnego nie musi pokazywać, opisywać czy naśladować. Synonimami sztuki abstrakcyjnej są nazwy: sztuka niefiguratywna, nieprzedstawiająca, bezprzedmiotowa.
Abstrakcja ekspresjonistyczna kładzie nacisk na ekspresję osobowości artysty.

3. Rozdanie uczestnikom twardej tektury lub płyty pilśniowej o większym formacie.
4. Zagruntowanie szerokim pędzlem lub wałkiem.
5. Malowanie patykami, (kapanie).
6. Analiza prac i trudności przy ich powstawaniu.
 

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone