Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Witraż w formie prostokąta

Witraż w formie prostokąta

Cele:

 kształtowanie wyobraźni i estetyki,
 rozumienie i przeżywanie wartości wizualnych światła i barwy,
 rozwijanie poczucia piękna i wrażliwości artystycznej.

Czas:

2 godziny

Materiały i narzędzia:

 samoprzylepna folia transparentna,
 kartka A4 z bloku,
 nożyczki,
 nożyk introligatorski,
 szybka o gr. 2mm, o formacie A4.

Spodziewane efekty:

 umie zastosować linię konturową, tzw. maswerk,
 potrafi rozplanować pracę, na kartce,
 potrafi precyzyjnie powycinać elementy,
 potrafi stworzyć kompozycję z wykorzystaniem wielu barw.

Wprowadzenie:

Prezentacja witraży, rozmowa dot. zjawiska witrażu, mocy oddziaływania światła i koloru.

U szklarza należy zamówić szybki o formacie np. A4, z oszlifowanymi brzegami oraz z wywierconym otworkiem do zawieszenia. Samoprzylepna folia powinna być transparentna (jest dostępna w wielu kolorach). Do pokrycia linii łączeń należy użyć folii czarnej zwykłej – która nie przepuszcza światła.

Etapy pracy:

1. Przygotowanie szablonów z dowolnym motywem o formacie A4.
2. Odrysowanie szablonu na kartkę z bloku o formacie A4.
3. Rozcinanie każdego elementu szablonu.
4. Każdy element przykładamy na samoprzylepną folię transparentną, stosujemy wiele kolorów folii.
5. Odrysowujemy elementy i wycinamy w folii.
6. Wycięte kolorowe elementy składamy w całość.
7. Nanosimy na szybkę, odrywamy papier od folii, przyklejamy.
8. Miejsca łączeń należy zamaskować czarną folią zwykłą. Linie łączeń powinny być wycięte bardzo precyzyjnie, dopasowane do kompozycji.
9. Tą sama czarna folią należy z obu stron okleić brzegi szybki z obu stron. Utworzy to zamkniętą kompozycję i będzie bezpieczniejsze.
10. Wystawa prac na szybach okiennych, dyskusja.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone