Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Płot - rysunek terapeutyczny

Płot - rysunek terapeutyczny

Cele:

 prezentacja sposobu, w jaki wychowanek wchodzi w relacje z innymi,
 autoprezentacja ukryta w rysunku,
 twórcze poznanie siebie i innych,
 kreatywne myślenie.

Czas: 30 minut

Materiały i narzędzia:

 kartka papieru,
 ołówek,
 kolorowe kredki

Spodziewane efekty:

 potrafi dostrzec wielkość bariery, jaką stawia innym w kontaktach interpersonalnych,
 potrafi dostrzec swoje mocne i słabe strony,
 umie nazwać uczucia towarzyszące powstawaniu pracy.

Przebieg zajęć:


Uczestnicy proszeni są o narysowanie (każdy na swojej kartce) ołówkiem płotu w dowolny sposób. Płot (bariera odgradzająca ludzi bądź teren prywatny) może być rozpatrywany jako reprezentacja sposobu, w jaki uczestnik wchodzi w relacje z innymi. Czy dopuszcza on ludzi blisko siebie, czy też dystansuje się od nich? Czy ów płot pozwala danej osobie na utrzymanie kontroli? Zajmujemy się kształtem, wysokością, a także konstrukcją płotu. Można skupić się na jego lokalizacji oraz roku, w którym został zbudowany, jego otoczeniu i na tym, co znajduje się po obu jego stronach.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone