Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Mural - Ja jako zwierzę

Mural - Ja jako zwierzę

Mural - ja jako zwierzę:

Cele:

 pełne i swobodne wyrażanie siebie,
 pobudzanie kreatywności,
 akceptacja siebie i innych,
 stymulowanie kontaktów interpersonalnych,
 pobudzanie osobistej ekspresji.

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

 duże kartony,
 markery lub kredki świecowe.

Spodziewane efekty:

 potrafi współpracować w grupie,
 umie swobodnie wyrazić siebie i własne oczekiwania,
 umie zaakceptować innych i dostosować się do wymagań grupy,
 potrafi myśleć kreatywnie.

Wprowadzenie:

Mural (z hiszpańskiego mural oznacza ścienny) - nazwa pochodzenia hiszpańskiego oznaczająca w skrócie dzieło dekoracyjnego malarstwa ściennego. Malunki takie, w zależności od intencji twórcy, mogą mieć na celu impresję odbiorcy lub reklamowanie jakiegoś produktu. Murale można zdefiniować jako wielkoformatową grafikę na ścianach budynków. W Polsce w okresie PRL-u szczególnie upowszechniły się murale reklamujące przedsiębiorstwa i instytucje, które zasadniczo reklamy nie potrzebowały, ponieważ najczęściej byli to monopoliści na rynku. Niemalże w każdym mieście była gdzieś namalowana reklama PKO, PZU czy Totalizatora Sportowego.

Prezentowane ćwiczenia mają za zadanie stymulować kontakty interpersonalne i zwartość wewnętrzną grupy. Wzrasta wówczas zdolność do rozwiązywania problemów oraz poczucie własnej wartości członków grupy. Murale są niezagrażającą metodą wyrażania siebie i wejścia w towarzyski kontakt z innymi. Ćwiczenia mogą być prowadzone na wiele sposobów. Papier służący do murali można umieścić na ścianie, stole lub podłodze.

Etapy pracy:

1. Każdy z uczestników na wspólnym dużym kartonie, rysuje markerem siebie jako zwierzę.
2. Po skończonej pracy kolejno każdy omawia, dlaczego właśnie z takim zwierzęciem się identyfikuje. Jakie wspólne cechy mu towarzyszą, czy jest osobowością łagodną, czy raczej drapieżną.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone