Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Moje imię - Ozdobny szyld na drzwi

Moje imię - Ozdobny szyld na drzwi

Moje imię - ozdobny szyld na drzwi:

Cele:

 wzmocnienie więzi emocjonalnej z własnym imieniem,
 poznanie znaczenia własnego imienia,
 pobudzanie do kreatywnego wykorzystywania dekorów i ich układów kompozycyjnych.

Czas:

1,5 godziny

Materiały i narzędzia:

 księga imion,
 kolorowe kartki,
 pineski,
 kartoniki,
 guziki,
 koronki,
 sukna o różnej fakturze,
 klej do tkanin,
 taśma klejąca,
 sklejka.

Spodziewane efekty:

 umie stworzyć kompozycję literniczą z wybranych materiałów,
 potrafi stworzyć oryginalny układ graficzny,
 wie, co oznacza jego imię i czym charakteryzują się osoby noszące dane imię.

Wprowadzenie:

Przeczytanie z Księgi Imion znaczenia imion każdego z uczestników zajęć.

Etapy pracy:

1. Każdy z uczestników otrzymuje cienki podłużny kawałek sklejki, np. 20x8cm (taki, aby zmieściło się na nim imię własne).
2. Najlepiej, gdy sklejka ma przewiercone dwa otworki na górze po bokach, na ewentualny sznurek służący do zawieszenia.
3. Sklejkę okładamy suknem o jednolitym kolorze, ale o ciekawej fakturze np. w prążki lub z włoskiem. Można użyć zamiast sukna papieru ozdobnego do prezentów.
4. Brzegi sukna przytwierdzamy do sklejki pineskami. (Papier kleimy taśmą obustronnie klejącą).
5. Cienkopisem zapisujemy imię na suknie.
6. Na powstałych liniach układamy (w kolorze kontrastowym do sukna) uformowany sznurek.
7. Najlepiej sznurek formować w taki sposób, by przy tworzeniu imienia stanowił całość - bez cięcia.
8. Wiadomo, że taka potrzeba może zaistnieć, zatem najlepiej, by sznurek był wykonany ze sztucznego włosia. Wówczas w miejscu przecięcia przypalamy go zapalniczką, by się nie siepał.
9. Ułożony sznurek przyklejamy klejem do sukna.
10. Najlepiej, gdy klej jest w miejscach namalowanych cienkopisem.
11. Pracę możemy ozdobić ponadto guzikami, koronką itp.
12. Szyld wygląda efektownie, gdy z tego samego sznurka wykonamy zawieszkę, przyczepioną do otworków w sklejce.

Wskazówki:

Sznurek może być dowolnej grubości, należy jednak pamiętać, by dał się swobodnie formować. Ciekawe efekty możemy uzyskać stosując zamiast sznurka szeroką wstążkę. Może to być także sznurek z drucikiem w środku (łatwiej go uformować). 

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone