Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Mój skarbiec - wyobraźnia

Mój skarbiec - wyobraźnia

Cele:

 kreatywne myślenie,
 kształcenie wyobraźni plastycznej,
 produktywność i oryginalność.

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

 szablon z narzuconymi elementami,
 cienkopis bądź ołówek,
 kartka z bloku technicznego.

Spodziewane efekty:

 potrafi stworzyć bryłę bądź zdarzenie z narzuconego elementu,
 umie myśleć perspektywicznie,
 umie wykorzystać potencjał swojej wyobraźni.

Etapy pracy:

1. Na tablicy należy zamieścić brystol z namalowanymi elementami o dość prostej konstrukcji. Brystol podzielony jest na cztery pola, w każdym polu znajduje się inny element, np.:


2. Każdy z uczestników otrzymuje kartkę z bloku technicznego oraz ołówek.
3. Podziel kartkę na cztery równe pola.
4. Nanieś na każde pole pokazane elementy. Mogą być dowolnej wielkości, ale z zachowaniem dokładnego kształtu.
5. Uwaga: teraz uruchom niezgłębione pokłady własnej wyobraźni i stwórz z tych elementów konkretne rzeczy ( przedmioty, postaci, miejsca, zdarzenia itp.).
6. Prezentacja prac, dyskusja, analiza.

Jest to doskonałe ćwiczenie na rozpoznanie możliwości twórczych uczestników.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone