Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

Abstrakcja - Rysunek nitką

Abstrakcja - Rysunek nitką

Abstrakcja - rysunek nitką:

Cele:

 poznanie plastycznych walorów techniki: spontaniczność i nieprzewidywalność efektów.

Czas:

1 godzina

Materiały i narzędzia:

 tusz czarny,
 nitka,
 kartka ksero A3.

Spodziewane efekty:

 za pomocą odpowiednich narzędzi potrafi stworzyć swobodną abstrakcję,
 umie bawić się formą.

Wprowadzenie:

Abstrakcja – jest to taka realizacja dzieła, w której jest ono pozbawione wszelkich cech ilustracyjności, a artysta nie stara się naśladować natury. Autorzy stosują różne środki wyrazu, dzięki którym "coś przedstawiają". Sztuka abstrakcyjna jest nazywana sztuką niefiguratywną. Tym, co wyróżnia sztukę abstrakcyjną od nieabstrakcyjnej, jest brak rozpoznawalnych przedmiotów. Odpowiedź na to, co przedstawia abstrakcja, jest równie trudna, jak na każde pytanie o sens dzieła: w warstwie wizualnej przedstawia to, co widać jako linie, plamy

i punkty, które można opisać, zmierzyć i sfotografować - a w warstwie znaczeniowej może mieścić się wszystko. Zarówno emocje, koncepcje filozoficzne, zabawę formą, czy problem autora, o którym nie chce (nie może, nie potrafi) mówić wprost.

To ćwiczenie będzie przede wszystkim zabawą formą.

Etapy pracy:

1. Każdy z uczestników otrzymuje dwie białe kartki ksero w formacie A3, nitkę typu kordonek, czarną farbę typu tempera.

2. Nitkę malujemy lub moczymy w farbie, nie może być zbyt mokra.

3. Pomalowaną nitkę kładziemy na kartce ksero w nieregularne, fantazyjne zawijasy.

4. Na to kładziemy drugą kartkę ksero i lekko dociskamy.

5. Ułożoną pomiędzy kartkami nitkę przeciągamy i przesuwamy w dowolnych kierunkach.

6. Odklejamy górną kartkę z odbitym fantazyjnym rysunkiem przesuwanych linii nitki.

Możemy użyć dwóch lub więcej kawałków nici i pomalować różnymi kontrastującymi kolorami.

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone