Pedagogika, Plastyka, Arteterapia

O moim programie

2008-03-03 00:00

O programie

Na bazie moich doświadczeń nabytych w pracy z młodzieżą, stworzyłam program plastyki dla wychowanków naszego internatu. Cechą charakterystyczną programu jest mnogość i różnorodność propozycji tematycznych.

Zdecydowałam się wprowadzić do programu koła plastycznego elementy arteterapii gdyż funkcja rekreacyjna jaką pełni, pomaga stworzyć warunki ułatwiające wypoczynek, oderwanie się od codziennych trudności i problemów związanych ze szkołą, środowiskiem rówieśniczym czy domem rodzinnym.

Twórcze poszukiwania i zaangażowanie młodzieży w przyszłości zaowocują w innych dziedzinach życia, gdyż wpływają one nie tylko na osobowość, ale dzięki nim lepiej postrzegają oni świat. Techniki relaksacyjne, spokojna, życzliwa atmosfera, stosowanie wzmocnień pozytywnych, pomaga uczestnikom w odnalezieniu równowagi psychicznej i duchowej.

Spotkania członków koła odbywają się jeden raz w tygodniu. Jedno spotkanie trwa ok. 1,5 godziny. Nie ma chronologii tematycznej podyktowanej danym kryterium, ale na początek zawsze lepiej zaproponować młodzieży zajęcia prostsze. Zaznaczam, że plan pracy koła układam wspólnie z młodzieżą. To oni decydują o tym, jakie zajęcia chcą realizować. Jest to czas wolny młodzieży i dlatego program ten jest nastawiony na rozwijanie twórczej wyobraźni uczestników oraz na odreagowanie od obowiązków szkolnych.


 

Powrót

Wyszukiwanie

© 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone